Terms of Use

Madde 1: Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Antalya Tour Map’nin ürünlerinden biri olan www.antalyatourmap.com ve mobil uygulaması (bundan sonra “antalyatourmap.com” olarak anılacaktır.) aracılığıyla tüketicilere veya diğer şahsi kullanıcılara sunulan hizmetlerin (web sitesi, mobil uygulama vb.) kullanımını düzenlemektedir.

Madde 2: Tanımlar

Site: www.antalyatourmap.com isimli internet sitesidir.

Uygulama: antalyatourmap.com ait android ve ios uygulamalarıdır.

Taraflar: İşbu sözleşmenin tarafları antalyatourmap.com ile site ve uygulamada yer alan üyelik formunu doldurarak antalyatourmap.com’a üye olan kullanıcıdır.

Üye/Kullanıcı: Üyelik sözleşmesini okuduğunu onaylayarak antalyatourmap.com kaydolmuş olan kullanıcı ve/veya işletme adına hareket eden içerik sağlayıcıdır.

İçerik: Üye/kullanıcı veya Admin tarafından siteye yüklenen, paylaşıma açılan ya da yayınlanan her türlü yazı, grafik, görüntü, fotoğraf, beğeni, yorum, yer bildirimi, mesaj, bilgi, veri vb. görsel ve işitsel araçlardır.

Madde 3: Sözleşmenin onayı

Her kullanıcı sözleşme konusu hizmetlere antalyatourmap.com web adresinden yada mobil uygulamasından; kayıt olarak üye olabilir. Sisteme üye olan her kullanıcı üye olurken onaylamak suretiyle, hizmet veren ile akdetmiş olduğu işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

İş bu sözleşme kabul edilmeden antalyatourmap.com uygulamalarına üye olunamaz. İşbu sözleşmenin tüm maddeleri üyelik işlemleri tamamlandığı anda kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ve sözleşme tüm hizmetler için yürürlüğe girer.

antalyatourmap.com’a tek bir kullanıcı hesabı için web sitesi üzerinden veya mobil uygulama üzerinden sadece bir defa üye olunur. antalyatourmap.com web sitesi veya mobil uygulamalarına, tüm girişler için üyelik aşamasında kullanıcı tarafından belirlenen bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre” ile giriş yapılır.

Madde 4: Üyenin/Kullanıcının Yükümlülükleri

4.1. antalyatourmap.com üyeliği kişiye özeldir. Üye/kullanıcı, üyeliğini başkasına ödünç veremez, devredemez. Bu durumda oluşabilecek olan sorunlardan antalyatourmap.com sorumlu değildir.

4.2. Üye/kullanıcı, seçtiği şifrenin güvenliğini sağlamayı ve şifresiyle ilgili çıkabilecek sorunlardan sorumlu olduğunu kabul eder. Üyenin/kullanıcının şifresini unutması durumunda, mevcut şifresi sistemde kayıtlı e-posta/e-mail adresine gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifre üye’nin kayıtlı e-posta adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.

4.3. Üye/kullanıcı, üyelik formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, hatalı veya noksan bilgi vermesi nedeniyle kendisinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle antalyatourmap.com uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt, aynı zamanda site üyeliğinin sona ereceğini kabul eder.

4.4. Üye/Kullanıcı, antalyatourmap.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Antalya Tour Map ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. Üye/Kullanıcı siteye girdiği şahsi fikir, yorum, ifadelerin ve sisteme eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işletme ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar da dahil Antalya Tour Map bunlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

4.6. Üye/kullanıcı, kendi paylaşımları haricindeki içerikleri ve benzerlerini izinsiz olarak sitede kullanmasından dolayı sadece kendisinin mesul olacağını ve kati suretle hizmet verenin sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

4.7. Üye/kullanıcı, sisteme girdiği bilgi, veri ve paylaşımların yetkisiz üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı oluşabilecek zararlardan antalyatourmap.com sorumlu olmadığını kabul eder.

4.8. Üye/Kullanıcı, antalyatourmap.com yada dışında sair bir hizmet sağlayıcı üzerinden alacağı fırsat veya kampanyaları, fırsat ve kampanya dahilinde belirtilen süre içerisinde kullanmamasından dolayı sorumluluğun sadece kendisine ait olacağını kabul eder.

4.9. Üye/Kullanıcı, rezervasyon sistemi aracılığıyla yaptığı rezervasyonları ilgili işletme tarafından belirlenen opsiyon dahilinde değiştirmediği veya rezervasyonda belirtilen zamanda ilgili işletmede bulunmadığı takdirde rezervasyonun iptal edilebileceğini kabul eder.

4.10. Kullanıcı, yaptığı rezervasyonları sık sık iptal etmesi ilgili işletme tarafından rezervasyon alınmayabileceğini, çeşitli İşletmelerin tekerrür eden rezervasyon iptalleri halinde ise sistem üyeliğinin askıya alınabileceğini veya iptal edilebileceğini kabul eder.

4.11. Üye/kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı, tehdit edici, ahlak kurallarına aykırı, içerikler paylaşmamayı, diğer kullanıcıların antalyatourmap.com sitesini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcılara hakaret, tehdit ve taciz içeren sözler söylememeyi, kişi veya kurumların kişilik haklarını ve isimlerine hakaret etmemeyi, aksi halde oluşacak zararların sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.

4.12. Üye/kullanıcı, sitesini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi kabul eder.

4.13. Üye/kullanıcı, antalyatourmap.com sitesini kullanmasından dolayı uğrayacağı zararın sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, sistemi kullanması sırasında elde ettiği bilgi, kayıt veya malzemeyi kullanmasından dolayı kendisinin uğrayacağı zararın veya bilgisayarının uğrayacağı zararın, arızaların, bilgi kayıplarının ve sair zarar ve kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, bu konularda hizmet verenden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir alacak, tazminat ve sair talebinin olmadığını kabul eder.

4.14. Üye/kullanıcı, antalyatourmap.com sitesinde zincir posta, yazılım virüsü ve benzeri verileri paylaşmamayı, başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı, aksi halde oluşabilecek zararların sadece kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.15. Üye/kullanıcı, işbu sözleşmeyi onayladığı tarihten itibaren, antalyatourmap.com her türlü elektronik iletişim araçlarıyla tarafına reklam amaçlı ticari elektronik ileti gönderebileceğini kabul eder.

4.16. Üye/kullanıcı, hazırladığı içeriği, e-posta, sitedeki formlar veya ilgili alanlar aracılığı ile antalyatourmap.com gönderdiği andan itibaren tüm telif ve kullanım haklarını antalyatourmap.com devretmiş sayılır. antalyatourmap.com bu içerikleri her türlü kitap, dergi vb. basılı yayınlarda, e-kitap, mobil aplikasyon, web sitesi vb. dijital ve elektronik ortamlarda, televizyon yayınlarında kullanabilir. Üye bundan dolayı hiçbir hak iddia edemez. Üye gönderdiği içeriğin kendi isteğiyle yayından kaldırılamayacağını kabul eder.

4.17. Teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetin verilememesi durumunda antalyatourmap.com aksaklığın giderilmesi için elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir. Üyenin/kullanıcının kendi koşullarındaki teknik aksaklıkları yüzünden kaynaklanan veya deprem, sel vb. doğal afetler sonucu meydana gelebilecek aksaklıklardan antalyatourmap.com sorumlu tutulamaz.

4.18. Üye/kullanıcı, konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için e-posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa dahi tebliğ edilmiş kabul edilecektir.

4.19. Üyenin/kullanıcının da sözleşmeye ilave madde sokma, maddelerde değişiklik için fikir sunma hakkı bulunmaktadır. Ancak, bu talebin sisteme üye olunurken bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut maddelerin her iki tarafın ortak iradesiyle hazırlanmış olduğu kabul edilir. Günün koşul ve ihtiyaçlarına göre antalyatourmap.com iş bu sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahip olup, üye/kullanıcı, sözleşmede yapılacak değişikliklerin kendisi tarafından takip edileceğini kabul eder.

Madde 5: antalyatourmap.com Yetkileri

5.1. antalyatourmap.com sitenin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. antalyatourmap.com, ürettiği veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

5.2. antalyatourmap.com ismi ve logosunun izinsiz kullanımında hukuki yol açıktır.

5.3. antalyatourmap.com ilerleyen süreçlerde verdiği hizmetlerde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.

5.4. antalyatourmap.com ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

5.5. antalyatourmap.com , üyenin/kullanıcının bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler antalyatourmap.com Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

5.6. antalyatourmap.com ileride ücretli hizmetler sunabilir. Bu durumda üye/kullanıcı arzu ederse ödeme yaparak bu hizmetlerden faydalanabilecektir. Ücretli hizmetler sunulması halinde, ilgili hizmetlere ait koşullar işbu sözleşmeye eklenecektir ve satış sürecinde üyenin/kullanıcının onayına sunulacaktır.

5.7. antalyatourmap.com üyelerinin/kullanıcılarının faaliyetlerini dilediği ölçülerde ve önceden haber vermeksizin kısıtlayabilir.

5.8. antalyatourmap.com üyelerin/kullanıcıların siteden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı antalyatourmap.com herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.9. antalyatourmap.com internet sitesine üyeler/kullanıcılar tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden antalyatourmap.com hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.10. antalyatourmap.com sitenin birçok yerinden başka sitelere link verilebilir. antalyatourmap.com, hiçbir şekilde link verdiği hatta tavsiye ettiği sitelerin bilgi kullanımı, ahlaki ve gizlilik ilkelerinden ve içeriğinden sorumlu değildir. Ayrıca antalyatourmap.com, link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden ve/veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden veya sattığı ürünlerden sorumlu değildir.

5.11. antalyatourmap.com, üyelerini/kullanıcılarını yararlanabilecekleri promosyonlar ile site dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilir, kullanıcılara sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilir. Üyeler/kullanıcılar, bilgilendirilmek istedikleri kanalları kendileri belirleyebilecektir ve dilediklerinde bilgilendirme e-posta listesinden çıkma veya sair kanallar aracılığıyla bilgilerin kendilerine iletilmemesi yönündeki taleplerini iletebilirler.

5.12. antalyatourmap.com, üyelerinin/kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradeleriyle sisteme yükledikleri her türlü bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma veya rezervasyon sistemi içinde uygun göreceği başka bir yere taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi veya yayınlanmasından dolayı üye/kullanıcı, antalyatourmap.com ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak tazminat veya telif ücreti talep edemez.

5.13 antalyatourmap.com her zaman site hizmetlerini geçici bir süre askıya almaya veya tamamen durdurmaya, güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların üyeliklerini geçici bir süre askıya almaya veya tamamen durdurmaya yetkilidir. Sistemin veya kullanıcı üyeliğinin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı hizmet verenin kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.14. Üyenin/kullanıcının iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranması durumunda ya da üyelik esnasında beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, antalyatourmap.com hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

5.15. antalyatourmap.com , internet sitesi içerisinde sunulan bilgi ve materyalleri değiştirme ve kaldırma hakkını saklı tutar. Üye/kullanıcı, içeriği kendisi göndermiş dahi olsa bundan dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

5.16. İşbu Sözleşmeye aykırı hareketler sebebiyle, antalyatourmap.com verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, zararı yaratan üyeye/kullanıcıya aittir.

Madde 6: İhtilafların Çözümü

İş bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Sözleşmenin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde ANTALYA Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Ekler: Güvenlik ve Gizlilik sözleşmesi iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar bu sözleşme ile birlikte, eki olan Güvenlik ve Gizlilik Sözleşmesi’ni de kabul etmiş sayılırlar.